به هر حال حجم بالای تغییرات بدنه نمایندگان مجلس در مجالس اخیر و حداقل در مورد مجلس نهم و دهم نشان می‌دهد، مردم رضایت چندانی از قوه مقننه و نمایندگان حاضر در آن ـ که تحت عنوان وکلای ملت شناخته می‌شوند ـ ندارد و اگر راهکاری برای اقناع مردم پیدا […]

ادامه مطالب